8371

 1. mSATA
 2. atkupi
 3. baldix
 4. maethner
 5. foxbyte
 6. sebass
 7. marggraf
 8. kudegu
 9. Freddyt
 10. dbjanz
 11. zohon